Informasjon om byggeprosessen

Rivingen er i gang

For å gjøre klar for byggingen av næringsbygget ILK2 og det bygget som skal huse barnehagen og noen kontorer, har vi startet rivingen av brakker og industribygg.

Vi planlegger byggestart i medio mars, og byggeperioden vil løpe fram til 3. kvartal 2018.

Hvem skal inn?

De viktigste leietakerne i det næringsbygget vi nå går i gang med er Stavanger kommune og NAV Eiganes og Tasta. Vi er i dialog med andre firma om leiekontrakter for resten av kontorene i bygget ILK2. Oppdatert informasjon om leietakere og byggets innhold vil bli lagt ut på våre nettsider.

Dialog med berørte naboer

Berørte naboer som har spørsmål eller behov for å komme i kontakt med oss oppfordres til å benytte “Skjema for nabohenvendelser”.

Har du behov for å ta direkte kontakt med utbygger eller en av våre entreprenører kan dette skje via mail eller telefon til:

Byfjordparken AS
post@byfjordparken.no | Telefon 51 84 80 00

Stangeland Maskin
post@tsmaskin.no | Telefon 51 44 40 00

Jærentreprenør
post@jerentreprenor.no | Telefon 51 79 87 00

Caverion
info.no@caverion.com | Telefon 51 81 99 00

Vi skal gjøre vårt ytterste for at byggeprosessen skal være til minst mulig ulempe for våre naboer.

UTLEIE STARTER NÅ!

  • 500 – 56 000 kvm. leieareal
  • BREEAM-sertifisert
  • Passivhus
  • Barnehage
  • Kontor og lettere industri
  • Innflytting 2017

dikt_naering_fra-teaser

Har du spørsmål eller lurer på noe angående næringslokalene kan du også kontakte

Lars Stangeland

Lars Stangeland

Daglig leder

Jone Klingsheim

Jone Klingsheim

Prosjektleder

jone.klingsheim@gmc.no

97721328

Siv Merethe Berge Røsland

Siv Merethe Berge Røsland

Administrasjon/Marked

siv.merethe.berge@gmc.no

97532342