Breeam-sertifiserte bygg

Næringsbyggene blir bygd som passivhus og BREEAM-sertifiserte med karakteren ”excellent”, noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk. BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering og sertifisering av bærekraftige bygg.

BREEAM-SERTIFISERT EXCELLENT

BREEAM er en frivillig klassifiseringsordning, fremmet og utarbeidet av representanter fra norsk byggebransje, og kan best beskrives som et verktøy for bærekraftig prosjektgjennomføring. En viktig del av BREEAM er å dokumentere hvordan beskrevne miljømål faktisk blir oppnådd. Et BREEAM-bygg kommer derfor med garanti for miljøytelse.

BREEAM NOR Klasse- og Score

Kontorbygg: Excellent
Barnehage: Excellent

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Byggene i Byfjordparken bygges som passivhus. Både bygningskropp, ventilasjon, heiser og belysning blir energieffektive. Byggene i Byfjordparken forsynes med vannbåren varme fra lokal fjernvarmesentral, som er tilrettelagt for høy grad av fornybar energi. Det legges til rette for kjøling uten bruk av kuldemedier. Byggene planlegges fri for miljøgifter, og de viktigste bygningsmaterialene skal ha miljødeklarasjoner. Det stilles også strenge krav til avgassing fra innvendige materialer. Det blir fokus på rent tørt bygg og fuktsikring i byggeperiode.

Området tilrettelegges for sykling, og har kort vei til kollektivtilbud.

Det gjøres også grep, blant annet med grønne tak, for å øke områdets økologiske verdi.

Energiforbruk og energiforsyning

Næringsbyggene har et beregnet energiforbruk på ca 75 kWh./kvm. årlig. Boligene har et beregnet energiforbruk på ca 80 kWh./kvm. årlig.

Nærvarmen vil være basert på 90 % fornybart biobrensel og 10 % naturgass (fossilgass). Løsningen gir en klimagassbelastning på kun 20 % av hva en minimums tilfredsstillelse av forskriftskravene ville gitt.

Kjølingen legges opp til å forsynes med frikjøling fra fjorden. I tillegg til å redusere eller eliminere behovet for bruk av kjølemedier, gir dette en klimagassbelastning knyttet til kjølingen på kun 4-12 % av et referansealternativ med standard kjølemaskiner.

Vannforbruk

Byggene planlegges installert med vannmålere og vannbesparende utstyr, og det legges til rette for at vannforbruket skal være under 20 m3/ pers/år i næringsbyggene.

Miljø i byggefasen

I byggeperioden vil avfall, energi- og vannforbruk på byggeplass måles og følges opp. Det legges til rette for trygg og tilfredsstillende adkomst, godt naboskap og trygt og gjennomtenkt arbeidsmiljø.

Liste over realiserte tiltak

Det er utarbeidet konsultasjonsplan for å oppmuntre til og ivareta innspill fra ulike interessenter Det er utført foranalyse for energiforsyning.

Interessert? Kontakt oss i dag!