Flotte lokaler med unik beliggenhet

I Byfjordparken bygges det 56 000 kvadratmeter topp moderne, miljøvennlige og fleksible næringslokaler med suveren utsikt over Byfjorden og promenade inn til Torget. Byfjordparken blir Stavangers nye grønne bydel ved den blå fjorden – og kanskje stedet der din virksomhet skal utvikle seg videre?

Byfjordparken ligger tett på sentrum, ved fjorden. En særlig mer sentral plassering er det vanskelig å finne. Til Byfjordparken kan man gå, sykle eller ta buss. Med bil vil de fleste kjøre mot strømmen.

Omgivelser gir inspirasjon. Inspirasjon gir prestasjon.”

Disse få ordene fanger essensen i det Byfjordparken tilbyr: En inspirerende arbeidsplass, der bedriften og den enkelte får mye mer enn et sted å holde til. Byfjordparken blir et sted for å yte og et sted for å nyte – rett ved sentrum, ved fjorden, i grønne parkomgivelser.

BYGG OG LOKALER MED SÆRPREG OG KVALITET

Byfjordparken vil bli et attraktivt sted å jobbe. 9 moderne, særpregede bygg vil ligge i sjøkanten. Prosjektet vil bli et nytt landemerke ved innseilingen til byen.

Innvendig er byggene åpne, lyse og luftige. Her er fleksibiliteten stor til å tilpasse lokalene, slik at de blir optimale for din virksomhets behov – med landskap, cellekontorer, prosjektrom, stillerom og møterom i riktig balanse.

Med leiearealer fra 300 kvadratmeter, er Byfjordparken ideell for virksomheter i de fleste størrelser. Arealene er i hovedsak kontorarealer, men det kan også bli lagt til rette for annen tjenesteytende virksomhet slik som kafeer, treningssenter etc.

Fellesarealene du eventuelt deler med andre leietakere er også en del av ditt arbeidsmiljø. Også her er lys, luft, særpreg og atmosfære stikkord.

Det finnes blant annet store atrium med spektakulære ”fritthengende” møterom. I tillegg vil det blant annet være resepsjonsområder og felleskantine og takterrasser. Tjenester vil tilbys av en profesjonell driftsorganisasjon. Tjenestene vil utvikles i dialog med leietakerne og tilpasses leietakers behov.

Parkering for biler og sykler, vil være i lukket p-anlegg.

Lokaler fra 300 kvm. – utleie starter nå!

INSPIRERENDE UTEMILJØ

Det er ikke likegyldig for arbeidslyst og trivsel hvordan det ser ut utendørs. Byfjordparken blir som en egen liten ”bydel”, der kombinasjonen nærhet til sentrum og fjorden har vært et perfekt utgangspunkt for å utvikle en ”grønn oase” med atmosfære. Her kommer man nært både naturen og bykulturen.

Flere av byggene har romslige takterrasser. Her kan dine medarbeidere nyte en pause i arbeidet, se ut over fjorden og hente ny inspirasjon. Eller kanskje er det her, i et uformelt kundemøte på en solskinnsdag, at nye viktige relasjoner utvikles? De grønne takene er med på å skape en harmonisk atmosfære og gir Byfjordparken noe av sitt særpreg.

I Byfjordparken kommer det også en barnehage med uteareal på taket. Barnehagen etableres i tilknytning til friareal og lekeplasssen. Det blir kort avstand og lite tidsbruk for den som skal bringe og hente barn.

Nærheten til sjøen er en spennende dimensjon. Fra kontorvinduet eller fra bryggekanten kan man følge med på livet på fjorden, eller ganske enkelt bare nyte synet, finne ro, la seg inspirere.

Byfjordparken inkluderer også leiligheter, som vil ligge i 11 bygg bak næringsbyggene. Dette skaper et levende miljø der folk jobber, bor og tilbringer tid.

UNIK BELIGGENHET

Beliggenhet er som kjent noe man ikke kan gjøre noe med. Det føler man da heller ikke behov for i Byfjordparken. Nærheten til sentrum og fjorden gjør Byfjordparken unik.

Byfjordparken ligger rett ved sentrum, omtrent så nært du kan komme uten å være inne i selve byen. Alt byen har å by på er innen umiddelbar rekkevidde, til fots, på sykkel, med buss eller bil. Fra Byfjordparken er det 1,7 kilometer til Torget i Stavanger sentrum – ca. 3 minutter med bil, 7 minutter med sykkel og det tar under 20 minutter å gå. Bussen, som tar 8 minutter, går 4 ganger i timen.

Innenfor en radius på på 1,5 km. er det mer enn 37 000 innbyggere. En særlig mer sentral plassering er det vanskelig å finne. Til Byfjordparken kan man gå, sykle eller ta buss til jobben. Med bil vil de fleste kjøre mot strømmen og slipper kø.

Fra Byfjordparken vil en promenade bli bygget langs sjøkanten, og etter hvert koblet på den Blå Promenaden ved konserthuseret. Dermed kan du gå fjordlangs til sentrum, helt ut til østre bydel og tilbake igjen.

ET SPENNENDE NABOLAG

Bedriftene i Byfjordparken blir en del av et dynamisk og kompetansebasert næringsliv med bedrifter som DNV GL, Centrica, DSD og SR-Bank like i nærheten, langs den såkalte Sentrum-Nord-aksen.

BREEAM-SERTIFISERTE BYGG

Næringsbyggene blir bygd som passivhus og BREEAM-sertifiserte med karakteren ”excellent”, noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk.

BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering og sertifisering av bærekraftige bygg. BREEAM er en frivillig klassifiseringsordning, fremmet og utarbeidet av representanter fra norsk byggebransje, og kan best beskrives som et verktøy for bærekraftig prosjektgjennomføring. En viktig del av BREEAM er å dokumentere hvordan beskrevne miljømål faktisk blir oppnådd. Et BREEAM-bygg kommer derfor med garanti for miljøytelse.

BREEAM NOR Klasse- og Score

Kontorbygg: Excellent

Barnehage: Excellent

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Byggene i Byfjordparken bygges som passivhus. Både bygningskropp, ventilasjon, heiser og belysning blir energieffektive. Byggene i Byfjordparken forsynes med vannbåren varme fra lokal fjernvarmesentral, som er tilrettelagt for høy grad av fornybar energi. Det legges til rette for kjøling uten bruk av kuldemedier. Byggene planlegges fri for miljøgifter, og de viktigste bygningsmaterialene skal ha miljødeklarasjoner. Det stilles også strenge krav til avgassing fra innvendige materialer. Det blir fokus på rent tørt bygg og fuktsikring i byggeperiode. Området tilrettelegges for sykling, og har kort vei til kollektivtilbud. Det gjøres også grep, blant annet med grønne tak, for å øke områdets økologiske verdi.

Energiforbruk og energiforsyning

Næringsbyggene har et beregnet energiforbruk på ca 75 kWh./kvm. årlig. Boligene har et beregnet energiforbruk på ca 80 kWh./kvm. årlig.

Nærvarmen vil være basert på 90 % fornybar biobrensel og 10 % naturgass (fossilgass). Løsningen gir en klimagassbelastning på kun 20 % av hva en minimums tilfredsstillelse av forskriftskravene ville gitt.

Kjølingen legges opp til å forsynes med frikjøling fra fjorden. I tillegg til å redusere eller eliminere behovet for bruk av kjølemedier, gir dette en klimagassbelastning knyttet til kjølingen på kun 4-12 % av et referansealternativ med standard kjølemaskiner.

Vannforbruk

Byggene planlegges installert med vannmålere og vannbesparende utstyr, og det legges til rette for at vannforbruket skal være under 20 m3/ pers/år i næringsbyggene.

Miljø i byggefasen

I byggeperioen vil avfall, energi- og vannforbruk på byggeplass måles og følges opp. Det legges til rette for trygg og tilfredstillende adkomst, godt naboskap og trygt og gjennomtenkt arbeidsmiljø.

Liste over realiserte tiltak

Det er utarbeidet konsultasjonsplan for å oppmuntre til og ivareta innspill fra ulike interessenter

Det er utført foranalyse for energiforsyning.

UTLEIE STARTER NÅ!

  • 300 – 56 000 kvm. leieareal
  • BREEAM-sertifisert
  • Passivhus
  • Barnehage
  • Kontor og lettere industri
  • Innflytting 2018

dikt_naering_fra-teaser

Har du spørsmål eller lurer på noe angående næringslokalene kan du også kontakte

Lars Stangeland

Lars Stangeland

Daglig leder

Siv Merethe Berge Røsland

Siv Merethe Berge Røsland

Markedsansvarlig / Eiendomsforvalter

smb@gmc.no

97532342