Informasjon om byggeprosessen

Fremdrift

Vi er godt i gang med å reise næringsbygget ILK2 og Barnehagen, i tillegg har vi startet klargjøring for bygging av ILK1.

Byggeperioden for ILK2 vil løpe fram til 3. kvartal 2018, Barnehagen og tilhørende kontorer skal være klar til Augsut 2018. ILK1 ferdigstilles innen 15. juni 2019. Det betyr at byggeprossesen for dette trinnet vil vare til juni 2019.

Hvem skal inn?

De viktigste leietakerne i ILK2 er Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester, NAV Eiganes og Tasta og NAV Arbeidslivsenter. Vi er i dialog med andre firma om leiekontrakter for resten av kontorene i bygget ILK2. I ILK1 skal BI Campus Stavanger flytte inn i 1-3 etasje. Oppdatert informasjon om leietakere og byggets innhold vil bli lagt ut på våre nettsider fortløpende.

Dialog med berørte naboer

Berørte naboer som har spørsmål eller behov for å komme i kontakt med oss oppfordres til å benytte “Skjema for nabohenvendelser”.

Har du behov for å ta direkte kontakt med utbygger eller en av våre entreprenører kan dette skje via mail eller telefon til:

Byfjordparken AS
post@byfjordparken.no | Telefon 51 84 80 00

Stangeland Maskin
post@tsmaskin.no | Telefon 51 44 40 00

Jærentreprenør
post@jerentreprenor.no | Telefon 51 79 87 00

Caverion
info.no@caverion.com | Telefon 51 81 99 00

Vi skal gjøre vårt ytterste for at byggeprosessen skal være til minst mulig ulempe for våre naboer.

UTLEIE STARTER NÅ!

  • 300 – 56 000 kvm. leieareal
  • BREEAM-sertifisert
  • Passivhus
  • Barnehage
  • Kontor og lettere industri
  • Innflytting 2018

dikt_naering_fra-teaser

Har du spørsmål eller lurer på noe angående næringslokalene kan du også kontakte

Lars Stangeland

Lars Stangeland

Daglig leder

Gøran Haugvaldstad

Gøran Haugvaldstad

Prosjektleder

goran.haugvaldstad@gmc.no

99441422

Siv Merethe Berge Røsland

Siv Merethe Berge Røsland

Markedsansvarlig / Eiendomsforvalter

smb@gmc.no

97532342