Zirkel – alt kommer tilbake til gode rutiner

Hilde Kristoffersen er Daglig leder og senior HR- og KHMS rådgiver i Zirkel som er en av bedriftene som har kontorer i Byfjordparken. Hva driver Zirkel med?

 

 

 

– Zirkel er en kompetansebedrift som leverer konsulenttjenester av høy kvalitet innen kvalitet, prosesstyring, miljø, HMS, HR og digitalisering. Bedriften er ti år gammel og ble startet av Turid Bratteli og Lene Koll.

– Vi ivaretar viktige stabsfunksjoner i bedrifter slik at de kan fokusere på sine kjerneoppgaver. Vi kan både drifte, vedlikeholde og være bedriftens faglige rådgiver og sparringspartner slik at vi sikrer ivaretakelse av ISO-krav, kundekrav og at lovverk følges og oppfylles.

 

– Hva er bedriftens hovedfokus?

– Kvalitet, HMS, HR og Digitalisering. Men grensene er ikke alltid så tydelige. Når er man over i HR? Når handler det om digitalisering? Eller ledelsesstruktur og internkommunikasjon? Vi jobber som regel tett med ledelsen – de som skal bruke systemene vi setter opp. Vi gir dem gode utgangspunkt for effektiv drift og kontinuerlig forbedring.

 

– Hva er etter din mening kjernekompetansen til Zirkel?

– Kjernekompetansen vår er å kartlegge, motivere, veilede og gi råd. Det gir seg utslag i både økt trivsel og økt lønnsomhet. Vår styrke er at vi har et unikt fagmiljø. Vi har sterke fagfolk med kompetanse innenfor kvalitet, HMS, prosessledelse HR og digitalisering. I dag er vi fire entusiastiske medarbeidere, men i mai blir vi fem. Det gleder vi oss til.

 

– Hva gjør en digitaliseringsrådgiver?

– Digitalisering i denne sammenhengen handler i høy grad om å utnytte mulighetene som ligger i Office 365. Mange bedrifter har løsningen, men vet ikke hvordan de skal utnytte den. Vi hjelper dem med å se mulighetene, hvordan de kan samhandle på bedre måter, hvordan de lagrer kritisk informasjon og gjør den tilgjengelig for dem som trenger den og ikke minst hvordan de skal kommunisere effektivt internt.

– Alt koker ned til å ha gode ledelsessystemer og løsninger som gir ledelsen oversikt og trygghet i forhold til drift og operasjoner.

 

– Er det bare Office 365 dere jobber med?

– Nei, vi er fleksible. Vi jobber gjerne med kundenes egne systemer. Poenget er å levere enkle og operative løsninger. En risikovurdering kan godt leveres på et Excel-ark dersom det er det som fungerer best for kunden.

 

– Hvorfor bør potensielle kunder velge dere?

– Fordi vi kan bidra til å effektivisere driften. Ved å jobbe mer strukturert og effektivt vil bedriftene kunne redusere 20 % av tiden de i dag bruker til å lete etter og finne informasjon. Vi skreddersyr et opplegg som passer deg som kunde. Hos noen kunder er vi faste dager i uken. Hos andre er vi bare når det skal gjøres internrevisjoner, eller når andre behov dukker opp.

– Dessuten kan det være gunstig å la oss gjøre jobben i stedet for egne ansatte. Med oss slipper du å tenke på opp- eller nedbemanning – du kan låne oss akkurat når du trenger det.

 

– Hvorfor valgte dere Byfjordparken?

– Utslagsgivende for oss var typen av bedrifter som er her – små bedrifter med mange ting felles. Og så er det jo råflotte lokaler!

– Vi er konsulenter som for det meste er ute hos kundene, og da er vi ikke så ofte sammen på kontoret. Det kan bli litt ensomt. Da er det godt å ha fellesskapet med de andre bedrifter som holder til her.

– Kontorene er stille og rolige, men det er også sosialt her. Det er bare å ta en tur i kaffebaren og ta en drøs over en kaffekopp. Utleierne arrangerer dessuten jevnlige sammenkomster hvor leietakerne møtes og blir kjent med hverandre.   

– Det er så enkelt her. Du har flotte møterom, og «alt» skjer av seg selv – du slipper alle de praktiske småtingene som hverdagen er full av.