En høyskole for å utvikle både mennesker og næringsliv

BI er en av Europas fremste handelshøyskoler. Monica Hammervold er direktør ved BI Campus Stavanger, og hun forteller hva som var viktig da skolen valgte Byfjordparken.

 

Nytt kontorbygg

– Vi etablerte oss her i Byfjordparken høsten 2019. Da flyttet vi fra Stavanger øst hit til Stavanger nord. Vi var tidlig med på å utvikle østre bydel, og nå er vi tidlig ute for å bidra til at det blomstrer her i nord. Målet er at denne bydelen skal bli en forlengelse av Stavanger sentrum.

– Vi trengte å utvikle campus og få moderne lokaler, og da ble bærekraftperspektivet sentralt. BI har ambisjoner om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det gjør vi gjennom innholdet i utdanningene våre, men også gjennom valgene vi tar. Her er vi i et miljøsertifisert bygg som blant annet har solceller på taket, god energistyring og moderne og framtidsretta løsninger.

– Det andre aspektet som vi var opptatt av, var selvfølgelig å få optimale læringsfasiliteter for studentene. Nå har vi fleksible undervisningslokaler som legger til rette for godt samarbeid og læring, bra med lys, god luftkvalitet, nok grupperom, god kantine og sosiale områder.

 

– Hvordan ser du BI sin rolle?

– I BI ønsker vi å være med på å utvikle både mennesker og næringsliv. Her i Byfjordparken er vi tett på ulike bedrifter og virksomheter. Dette er svært positivt for våre studenter. Her har vi samarbeid på tvers, og våre studenter har internship ute i bedriftene.

– Det er viktig å være en del av et pulserende miljø. Her i Byfjordparken er det flere spennende virksomheter, blant annet Northern Lights. Rett oppi bakken har vi finansparken med SR-Bank, Lærdal og innovative miljøer som Nordic Edge og Innoasis.

Dessuten har vi andre utdanningsaktører her, både i Byfjordparken, men også i området rundt campus som Høyskolen VIDs nye campus i Kannik og UiS campus Bjergsted.

– Ja, for dere er jo ikke eneste skole her?

– Det er også en del av det spennende med Byfjordparken. Her er vi en del av et bredt kunnskapsmiljø som består av både oss på BI, Noroff og Stavanger offshore tekniske skole og Fagskolen Rogaland. Vi er et eget «kunnskapsbygg» hvor våre studenter treffer andre studenter. Vi får en bra samhandling og kunnskapsdeling. Gode møteplasser. Det gir en veldig god dynamikk i bygget.

 

– Hvilke muligheter har dere for å ekspandere?

– Vi har allerede hatt vekst etter at vi flyttet, og vi har faktisk måttet utvide arealene våre. Vi har bygget to nye undervisningsrom og tilpasset dem til våre formål. Nå har vi så gode og fleksible lokaler at vi tåler videre vekst i årene framover.

 

– Hva er det beste med Byfjordparken for deg personlig?

– Det beste er studentene. Ja, det er utrolig flotte fasiliteter her, et kjempefint bygg og et veldig, veldig flott område like i sjøkanten. Men en bygning får først liv når den fylles med mennesker. Det er studentene som fyller bygget med energi. Og det er jo studentene som er framtida vår.

Monica Hammervold, direktør ved BI Campus Stavange