Byens råeste kontorbygg bygges på variasjon og mangfold

Utseende, kvalitet, klimaløsninger, miljø, sirkulær økonomi, smart styring, solceller, BREEAM, passivhus og sentral beliggenhet er selvsagt viktig … men det skulle også bare mangle. I Byfjordparken står variasjon og mangfold i sentrum – blant leietakere, i bydelen og i byen.

Nytt kontorbygg

Byfjordparken er sentrum av Stavanger nord, og det nye bygget skal være en del av – og bidra til – en levende bydel. En levende kultur. Derfor har vi alltid vært åpne for å få inn ulike typer leietakere. Det gir variasjon. Bredde. Mangfold. I dag huser vi så ulike aktører som NAV, Noroff, Hjemmetjenesten, BI, Northern Lights, barnehage, treningssenter, oppstartsbedrifter og enkeltmannsforetak.

«Jeg hugger ikke stein – jeg bygger en katedral»

Ordtaket om steinhuggeren handler om å se sin innsats i en større sammenheng. Slik er det også for oss. Vi skal ikke bare bygge et kontorbygg – vi er med og utvikler Stavanger. Næringsliv og byliv går hånd i hånd. Det er to sider av samme sak. Det handler om gjensidig avhengighet, nytte og berikelse.

 

Å knytte sammen

Promenaden fra Byfjordparken til sentrum kommer. Det samme gjør den autonome vannbussen som også vil bidra til å knytte Stavangers bydeler enda tettere sammen.

Knytte sammen vil også det nye kontorbygget gjøre. Tomten til Byfjordparken har store nivåforskjeller. Det betyr at taket på det nye bygget kan åpnes opp og deles. En takpark til felles glede for leietakere, naboer og besøkende bidrar til å bringe bydelens brukere sammen.

Taket kan bli en rekreasjonsflate, en treningsflate og en sosial flate. Tenk å ta morgenkaffen på taket! Det blir som en miniutgave av Preikestolen hvor du kan skue ut over Byfjorden.

 

Levende bygg i en levende bydel

Kanskje Byfjordparken ikke appellerer til alle, men vi vet at Byfjordparken passer for alle visjonære, framtidsretta, ansvarlige og mulighetssøkende bedrifter – store og små.

Næringsbygg lever vanligvis i arbeidstiden. I Byfjordparken lever de hele døgnet – fordi de er en integrert del av bydelens liv. Følg med for mer informasjon om det nye kontorbygget i Stavanger nord!

– Vi trives godt med å være blant selskaper fra ulike miljøer og næringer. Blant annet er BI i bygget ved siden av. De bidrar til et levende og kreativt miljø, dessuten er de for oss en potensiell rekrutterings- og samarbeidsarena. Da vi flyttet inn, hadde vi for eksempel et fellesarrangement med BI der både ordføreren og olje- og energiministeren var til stede.

– For oss er det også viktig å være omgitt av framtidsrettede teknologiselskaper. Innovasjon er og blir viktig for oss som selskap og for landet i årene framover.