GMC selger næringsbygg for 800 mill. kroner til Samfunnsbygg

GMC Eiendom selger de tre næringsbyggene Byfjordparken 13, 15 og 17 til Samfunnsbygg. Byggene utgjør første av tre faser i den nye bydelen som vokser frem i Stavanger nord. Transaksjonen er en av årets største i regionen.

– Salget gjør det mulig for oss å videreutvikle Byfjordparken raskere. Vi er glade for å finne en spennende partner som Samfunnsbygg, som kan være med på å skape grobunn for videre vekst, sier Gunnar M. Christensen jr., styreleder i GMC Eiendom.

Ytterligere 36.000 kvm næring og 170 boligenheter skal føres opp i Byfjordparken i årene som kommer. GMC Eiendom har med det klare ambisjoner om å være en miljø- og kvalitetsbevisst eiendomsutvikler å regne med i regionen i lang tid fremover.

– Vi hadde tro på at vi skulle klare å transformere det som var et slitent og utilgjengelig industriområde til å bli et attraktivt sted å bo og jobbe. Det har vi klart – i et krevende marked, sier Lars Stangeland, daglig leder i GMC Eiendom.

Kjøper av byggene er Samfunnsbygg. Samfunnsbygg er et nasjonalt eiendomsselskap som eier, forvalter og utvikler samfunnseiendom hvor majoriteten av leietakerne direkte eller indirekte er offentlig finansiert.

– Vi har fulgt utviklingen av Byfjordparken over tid, og er imponert over kvaliteten i prosjektet som GMC har utviklet. Vi ser frem til å bidra til den videre utviklingen av Byfjordparken. Med leietakere som bl.a. Handelshøyskolen BI, Noroff, SOTS og NAV på lange kontrakter, passer kjøpet meget godt inn i vår forretningsstrategi om langsiktig eierskap av samfunnseiendom, sier Simon Venemyr Ottersland, daglig leder i Samfunnsbygg.

Med denne transaksjonen etablerer Samfunnsbygg seg som en aktør i Stavanger.

Transaksjonen er meglet av Newsec. Kjøper og selger har brukt hhv. Wiersholm og Kluge som juridisk rådgiver. Byggene er tegnet av Ramp Arkitekter. Kjøpet er blant annet finansiert med et grønt lån fra Swedbank.

Byfjordparken ligger en kort spasertur fra Stavanger sentrum, like etter Stavanger konserthus og Finansparken. I over 30 år drev GMC industrivirksomhet på området. Området grenser til sjø og har utsikt utover Byfjorden og innseilingen til Stavanger. En sjøpromenade som binder Byfjordparken sammen med sentrum er under planlegging.

Planområdet på 58.600 kvm fordeler seg på 56.000 kvm næring, 24.000 kvm bolig og 15.000 kvm parkering. Hittil er det oppført 7.000 kvm bolig på området, fordelt på 74 enheter, hvorav alle er solgt.

– Ved å tilby moderne, tidsriktige og bærekraftige lokaler har vi klart å tiltrekke oss svært attraktive leietakere, sier Christensen. Byggene er «BREEAM-NOR Excellent»-sertifiserte med energiklasse A, hvilket dokumenterer byggenes mange gode energi- og miljøkvaliteter.

Blant leietakerne finner man Handelshøyskolen BI og Noroff, de offentlige leietakerne NAV Eiganes og Tasta, Byfjord helse- og velferdskontor, Hjemmebaserte tjenester og SOTS (Stavanger offshore tekniske skole), samt en rekke mindre leietakere i kontorfellesskapet. Blant fasilitetene finner man Byfjordparken barnehage, treningssenteret Sky Fitness og lunsjrestauranten De Tre Stuer.

Om Samfunnsbygg (kjøper)
Samfunnsbygg er en nasjonal eiendomsaktør som eier, forvalter og utvikler samfunnseiendom med fokus på bygg som rommer sentrale funksjoner i samfunnet. Selskapet eies av Simon Venemyr Ottersland.

Om GMC Eiendom (selger)
GMC Eiendom utvikler, eier, drifter og forvalter eiendom, med Byfjordparken som sitt største nåværende prosjekt. Selskapet er en del av GMC-gruppen. GMC-gruppen er et lokalt og familieeid konsern, etablert i Stavanger i 1973, med virksomheter innenfor industri og eiendom. Konsernet sysselsetter ca. 200 ansatte. Omsetningen i 2019 var på ca. 600 mill. kroner.

Kontaktinformasjon
Gunnar Magne Christensen jr., styreleder, GMC Eiendom AS
915 94 874 / gmcjr@gmc.no
Lars Stangeland, daglig leder, GMC Eiendom AS
913 40 190 / lars.stangeland@gmc.no
Simon Venemyr Ottersland, daglig leder, Samfunnsbygg AS
917 95 216 / simon@samfunnsbygg.no