Breeam-sertifiserte bygg

Næringsbyggene er bygget som passivhus og er BREEAM-sertifiserte med karakteren ”excellent”, noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk. BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering og sertifisering av bærekraftige bygg.

BREEAM-SERTIFISERT EXCELLENT

VÅR MILJØPROFIL

GMC Eiendom sitt samarbeid med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og statlige miljømyndigheter har gitt Byfjordparken en unik miljøprofil. Prosjektet Byfjordparken er støttet av ENOVA. Uteområdene og de kreative lekeområdene utvikles i et pilotprosjekt i samarbeid med Stavanger kommune Grønn By og Rogaland fylkeskommune. I tillegg kommer alle våre egne initiativer, som grønne tak, passivhus og plusshus, samt deleordning for bil og sykkel.

Næringsarealer i Byfjordparken utstyres med et grønt vedlegg til leiekontrakten for å forplikte partene til et felles fokus på bærekraft, klima og miljø gjennom hele leieperioden.

BREEAM NOR Klasse- og Score

BREEAM er en frivillig klassifiseringsordning, fremmet og utarbeidet av representanter fra norsk byggebransje, og kan best beskrives som et verktøy for bærekraftig prosjektgjennomføring. En viktig del av BREEAM er å dokumentere hvordan beskrevne miljømål faktisk blir oppnådd. Et BREEAM-bygg kommer derfor med garanti for miljøytelse og leverer på flere av FNs bærekraftsmål.

Kontorbygg: Excellent
Barnehage: Excellent

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Byggene i Byfjordparken er bygget som passivhus. Både bygningskropp, ventilasjon, heiser og belysning er energieffektive. I Byfjordparken benytter vi egen energisentral, varmeveksling med sjøen og solceller til å oppnå at 80 prosent av strømforbruket vårt er fornybart. Målet henger svært høyt og er en del av det Stavanger kommunes har ambisjoner om å oppnå innen år 2030. Byggene er fri for miljøgifter, og de viktigste bygningsmaterialene har miljødeklarasjoner. Det stilles også strenge krav til avgassing fra innvendige materialer. 

Området er tilrettelagt for sykling både med bysykkelstasjon og gode, låsbare sykkelrom. Det er også kort vei til kollektivtilbud.

Det er i tillegg gjort andre grep, blant annet med grønne tak og solceller for å øke områdets økologiske verdi.

Energiforbruk og energiforsyning

Næringsbyggene har et beregnet energiforbruk på ca 75 kWh./kvm. årlig. Boligene har et beregnet energiforbruk på ca 80 kWh./kvm. årlig.

Nærvarmen er basert på 90 % fornybart biobrensel og 10 % naturgass (fossilgass). Løsningen gir en klimagassbelastning på kun 20 % av hva en minimums tilfredsstillelse av forskriftskravene ville gitt.

Kjølingen forsynes med frikjøling fra fjorden. I tillegg til å redusere eller eliminere behovet for bruk av kjølemedier, gir dette en klimagassbelastning knyttet til kjølingen på kun 4-12 % av et referansealternativ med standard kjølemaskiner.

Vannforbruk

Byggene er installert med vannmålere for hver etasje og vannbesparende utstyr. Det er lagt til rette for at vannforbruket skal være under 20 m3/ pers/år i næringsbyggene.

Miljø i byggefasen

I byggeperioden vil avfall, energi- og vannforbruk på byggeplass måles og følges opp i henhold til krav i BREEAM sertifiseringen. Det legges til rette for trygg og tilfredsstillende adkomst, godt naboskap og trygt og gjennomtenkt arbeidsmiljø.

Liste over realiserte tiltak

  • BREEAM-NOR-sertifikat med nivå “Excellent” for dokumentert miljøprestasjon i kategoriene ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.
  • Solcellepaneler
  • Grønne tak
  • Park og sjø
  • Passivhus
  • Egen energisentral
  • Fornybar energi > 80 %
  • Mulighet for Miljøfyrtårn-sertifisering

 

Interessert? Ta kontakt med oss.