«Oppstarts-buzz» i miljøvennlige lokaler

Birthe Nylund Sundt er finansdirektør i Northern Lights – det nye selskapet som skal transportere og lagre CO2. Selskapet ble i mars etablert av Equinor, Shell og TotalEnergies, og i august flyttet de inn i Byfjordparken.

 

Karbonfangst og lagring (CCS) er avgjørende for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Norge er et foregangsland innen CCS og er i ferd med å etablere verdens første fullskala verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2. Northern Lights skal transportere og lagre klimagassen.

 

For tiden bygger selskapet et anlegg i Øygarden nord for Bergen. Dette blir driftssenteret hvor klimagassen mottas og videresendes i rørledning til et reservoar 100 km fra land og 2600 meter under havbunnen. Hovedkontoret har de lagt til Byfjordparken. Northern Lights vil fra 2024 kunne lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig og har ambisjoner om å øke kapasiteten ytterligere.

 

Birthe Nylund Sundt har lang fartstid i KPMG og Shell. Nå er hun finansdirektør i Northern Lights og har i tillegg til økonomi, ansvar for IT, HR og administrasjon.

 

– Hvordan er det å komme på jobb i Byfjordparken?

 

– Det er hektiske dager. Vi etablerer et helt nytt selskap fra A til Å. Strukturer, prosedyrer, systemer og kontrakter bygges fra bunnen av. Det er både spennende og givende – og du føler virkelig «buzzen» av å jobbe i en oppstartsbedrift.

 

– De nye lokalene gir folkene våre en «boost», og selv om vi har fleksibiliteten til å kunne bruke hjemmekontor, så foretrekker stadig flere å være her på kontoret sammen med kollegaene sine.

 

– Hvorfor, tror du?

 

– Måten kontoret vårt er utformet inviterer til samhandling og samarbeid. Vi har valgt en åpen løsning med ulike soner slik at de som jobber med de samme tingene sitter mer eller mindre samlet.

 

– Å gjøre det på denne måten er et valg vi gjorde innledningsvis. Etter hvert vil vi evaluere hvordan dette fungerer og eventuelt gjøre justeringer. I tillegg har vi stillerom og diverse møterom slik at vi dekker alle behovene som dukker opp i en travel arbeidsdag.

 

– Jeg tror også at den gode kantinen med den eksepsjonelt god mat og kaffe bidrar til trivselen. I tillegg ligger Byfjordparken godt til med gåavstand til sentrum, og det er mange som sykler til og fra jobb. Det er jo heller ikke helt feil i et miljøperspektiv.

 

– Hvorfor valgte dere Stavanger?

 

– En faktor er at eierne har sine hovedkontorer her, men også på grunn av industrikompetansen som finnes i dette området. Dette er Norges energihovedstad, og kompetansen fra olje- og gassindustrien er veldig viktig når det kommer til transport og lagring av CO2 – for eksempel innen geologi, geofysikk, reservoar, kapasitet til å bygge store anlegg, boreingeniører og andre disipliner som vi trenger for å bygge en CO2-lagringsindustri.

 

– Stavanger har også andre kvaliteter, dette er en internasjonal by med gode kommunikasjonsmuligheter og god infrastruktur. Det er en universitetsby noe som kan være viktig med tanke på å rekruttere flere medarbeidere i framtiden.

 

– Hva var utslagsgivende for å velge Byfjordparken?

 

– Vi gjennomførte en grundig prosess før vi valgte. Dette var i november-desember 2020. Det var mange spennende alternativer på markedet. For oss var nok de miljøvennlige byggene i Byfjordparken utslagsgivende. De er alle sertifisert BREEAM Excellent, og dette var de mest energieffektive byggene av alle lokasjonene vi vurderte.

 

– Utleier her i Byfjordparken er også svært bevisst på resirkulering og miljøtiltak. Og for et selskap som oss, er det selvsagt viktig å ha så lavt miljøavtrykk som mulig. Dessuten har vi muligheten til å vokse her. I dag er vi rundt 30 personer, men det kan tenkes at vi blir flere på lengre sikt.

 

– Har det noen betydning hvilke typer bedrifter dere har som naboer?

 

– Vi trives godt med å være blant selskaper fra ulike miljøer og næringer. Blant annet er BI i bygget ved siden av. De bidrar til et levende og kreativt miljø, dessuten er de for oss en potensiell rekrutterings- og samarbeidsarena. Da vi flyttet inn, hadde vi for eksempel et fellesarrangement med BI der både ordføreren og olje- og energiministeren var til stede.

 

– For oss er det også viktig å være omgitt av framtidsrettede teknologiselskaper. Innovasjon er og blir viktig for oss som selskap og for landet i årene framover. 

 

– Hva liker du selv best med Byfjordparken?

 

– Personlig så setter jeg pris på nye, flotte og moderne lokaler – og ikke minst den fantastiske utsikten!