Byfjordparken 15 AS
Personvernerklæring for kunder og andre

Behandling av personopplysninger hos Byfjordparken 15 AS

Når du bruker nettsiden vår, representerer en leietaker/potensiell leietaker, har arbeidssted i Byfjordparken 13, 15 eller 17, er i kontakt med oss i forbindelse med oppdrag eller på annen måte er i kontakt med oss vil Byfjordparken 15 AS behandle personopplysninger om deg.

Vår eiendomsforvalter er på vegne av Byfjordparken 15 AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Se nederste avsnitt for kontaktinformasjon.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler ulike typer personopplysninger avhengig av hvordan du er i kontakt med oss.

Dersom du er kontaktperson for leietaker:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn, firmanavn Oppfylle leieavtalen Avtale Inntil 10 år etter utløp av avtale
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Oppfylle leieavtalen Avtale Inntil 10 år etter utløp av avtale

Dersom du er kontaktperson for potensiell leietaker:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn, firmanavn Besvare henvendelse Berettiget interesse, nødvendig for eventuell leieavtale Inntil 3 år etter avsluttet korrespondanse
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Besvare henvendelse Berettiget interesse, nødvendig for eventuell leieavtale Inntil 3 år etter avsluttet korrespondanse

Dersom du er kontaktperson hos leverandør:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn og arbeidsgiver Gjennomføre kjøp Oppfylle kjøpsavtale Inntil 10 år etter siste oppdrag
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Gjennomføre kjøp Oppfylle kjøpsavtale Inntil 10 år etter siste oppdrag

Dersom du har arbeids- eller studiested i Byfjordparken:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn Adgangskontroll Gi adgang til bygget Inntil 6 mnd etter endt adgang

Området er videoovervåket. Opptak fra overvåkingskamera og passeringslogger fra adgangskontroll slettes automatisk i henhold til Datatilsynets retningslinjer.

Dersom du besøker våre nettsider:

Byfjordparken 15 AS bruker cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker eller benytter tjenester på en nettside.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider og bygge statistikk for bruken, men IP-adressen blir anonymisert slik at informasjonen ikke kan spores til deg som person.

Andre cookies som benyttes kan inneholde informasjon, som i seg selv eller i kombinasjon med andre tjenester kan defineres som personopplysninger.

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
IP-adresse og brukeratferd Markedsføring Samtykke Inntil 2 år etter siste besøk
IP-adresse og brukeratferd Bedre brukeropplevelse Berettiget interesse, nødvendig for tjeneste Inntil 1 år etter siste besøk

Du finner mer informasjon om våre cookies og håndtering av dem under ’Bruk av cookies’ på våre nettsider.

Dersom du abonnerer på våre nyhetsbrev:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn Sende ut nyhetsbrev Samtykke Inntil 3 år etter avsluttet abonnement
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Sende ut nyhetsbrev Samtykke Inntil 3 år etter avsluttet abonnement
Brukeratferd Statistikk Samtykke Inntil 3 år etter avsluttet abonnement

Dersom du har sendt en nabohenvendelse:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn Besvare henvendelse Berettiget interesse, nødvendig for eventuell oppfølging Inntil 3 år etter avsluttet korrespondanse
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Besvare henvendelse Berettiget interesse, nødvendig for eventuell oppfølging Inntil 3 år etter avsluttet korrespondanse

Deling av personopplysninger med tredjeparter

Byfjordparken 15 AS bruker tjenesteleverandører (databehandlere) som lagrer, har tilgang til, samler inn eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med behandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten.

Nødvendige personopplysninger, som inngår i de aktuelle tjenestene, blir delt med følgende tjenesteleverandører;

 • GMC Eiendom AS
 • CuroTech AS
 • Caverion Norge AS
 • Eiendomsmegler 1
 • PricewaterhouseCoopers AS (revisor)
 • View Ledger AS (regnskap)
 • Nordic Hosting AS
 • Opal Digital AS
 • MailChimp

Deling til databehandlere utenfor EØS-området kan skje selv om behandleren ikke følger GDPR-lovverket. Imidlertid må det foreligge andre garantier for at personopplysningene blir behandlet på en sikker måte. Deling til amerikanske selskaper kan lovlig skje til leverandører som er tilsluttet Privacy Shield eller som har inngått en Standard Contractual Clauses avtale. Dette er avtaleverk som forplikter behandleren til å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hos Byfjordparken 15 AS skjer slik deling til følgende tjenesteleverandør(er);

 • Facebook
 • Youtube
 • Microsoft (Microsoft Office 365)

Vi gir ikke personopplysningene dine videre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik deling. Dette vil bare skje dersom det er nødvendig for å oppfylle avtale med deg, hvis du har samtykket til deling eller når vi er pålagt til gi ut informasjonen etter lov.

Dine rettigheter som registrert hos oss

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet – se www.datatilsynet.no.

Klage

Hos Datatilsynet kan du også fremme klage dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med lovgivningen.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse: gdpr.eiendom@gmc.no

Byfjordparken 15 AS
Byfjordparken 15,
4007 Stavanger

Telefon: 51 84 80 00

 

V1 – rev. 23.04.2019

Andre personvernerklæringer

Byfjordparken 15 AS er et heleid datterselskap av GMC Eiendom AS.

Personvernerklæring for GMC Eiendom og øvrige datterselskaper finner du nedenfor.

GMC Eiendom AS (pdf)

Byfjordparken Bolig AS

Byfjordparken 17 AS (pdf)

Byfjordparken Energi AS (pdf)