Smarte investeringer i pandemiens tid

Carlos Rodriguez Rebollo er daglig leder i CRR Markets – et selskap som gir råd til private investorer som ønsker å plasser penger i kapitalmarkedet og til bedrifter som driver med import og eksport. Hvordan ser du på framtiden for selskapet og for investorene?

 

– Som alle vet, er det usikre tider. Samtidig er det stor investeringsvilje – selv om den makroøkonomiske substansen ikke alltid er til stede. En korreksjon i markedet ville ikke overraske meg.

– Poenget er at det er mye spekulasjon, alle vil ta en bit av kaken og det er mange som trenger hjelp til å gjøre gode valg. Mange trenger bistand til å forstå mekanismene i finansmarkedet, og det er her CRR Markets kommer inn.

– CRR Markets er en uavhengig markeds- og investeringsrådgiver som jobbe tett med kundene for å analysere behov, mål og risikovilje. Hver dag overvåkes og evalueres investeringene til kundene.

 

– Hvem er den typiske kunden?

– Kunden er hvem som helst; alle fra 60-åringen som har overskuddskapital som kan investeres til det unge paret som vil spare et par tusen kroner i måneden. Felles er at de ikke har oversikt over finansmarkedet og produktene som tilbys. Dessverre er det mange som leser alt for mye på internett og skjønner ikke at det egentlig driver med gambling i stedet for investering.

– Det finnes ingen garantier for at ting vil gå opp, men når man forstår mekanismene, vil man lettere unngå farene for feil valg. Finansmarkedet kan være forståelig, men ikke lett også når du kan det – og komplett uforståelig for den utenforstående. Min rolle er å være en god guide i et ukjent terreng.

– Over 70 % av private investorer i Norge vet ikke hvor kapitalen deres er investert. De vet heller ikke hvilken risiko de møter ved å investere i aksjer, aksjesparekonto eller aksjefond. Vi gir deg sikkerhet og forståelse over dine egne investeringer.

 

– Hvilke typer produkter leverer CRR Markets?

– Til private tilbyr jeg tre produkter: Engangs rådgivning til den som raskt, men nøye vil forstå hvilke produkter som er tilgjengelige, hvordan de virker og hvilken passer som best til seg – aksjefond, rentefond, aksjer, pensjonsplan og lignende.

– CRR Markets tilbyr også et årlig abonnement for investorer eller familier som skal investere litt større sum kapital. Her får man hjelp til investeringsbeslutninger, risikoforståelse og investeringsdiversifisering, resultatovervåking og rapportering. CRR Markets lager en investeringsstrategi og passer på at hvis det ikke går som forventet, kan andre alternativer tas raskt.

– Dessuten hjelper jeg med bygge opp kundens egen aksjesparekonto på en systematisk, ansvarlig og realistisk måte. Vi viser hvordan andre profesjonelle aktører vurderer verdien av de ulike verdipapirene. Dessuten gir vi råd om hvordan kunden skal håndtere den potensielle risikoen i valgene de tar.

– Hvilke tjenester tilbys bedrifter?

– Vi hjelper selskaper som driver med eksport og import og gir råd om hvilke produkter som er tilgjengelig i kapitalmarkedene. CRR Markets tilbyr råd og forståelse innen valutarisikostrategier og produkter som Forward contracts, valuta swaps, ccbs, IR swaps og lignende.

– Dette er finansielle verktøy som ikke er så veldig kjent blant små eller mellomstore bedrifter. Vi hjelper kundene med å dra nytte av disse produktene for å minimere faren for tap på grunn av valutasvingninger eller renteendringer, maksimerer inntekt og beregner fremtidige kontantstrømmer.

 

– Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg kommer opprinnelig fra Madrid, og i 2013 kom jeg til Stavanger som elektromekaniker. Jeg skulle være her i to år. Her er jeg – åtte år senere – etablert med kone og datter …

– Selv om jeg jobbet som industrimekaniker, har jeg alltid vært interessert i finansmarkedet, og i 2018 tok jeg min utdannelse ved LAT City, University of London og sertifisert meg som Capital Markets & Securities analytiker. Jeg jobbet en kort tid som intern trader og analytiker i den globale investeringsbanken RBC Capital Markets i London. I 2020 etablerte jeg CRR Markets og flyttet inn i Byfjordparken.

 

– Hvorfor Byfjordparken?

– Byfjordparken byr på representative lokaler. Det er viktig for meg å fremstå profesjonelt, og lokalene her bidrar til å vekke tillit hos kundene. Faktisk er det noe kundene bekrefter. I tillegg til de gode fasilitetene er det lett å komme seg hit – og det er kort vei hjem.

– Moderne arkitektur og lokaler virker motiverende i hverdagen. Det er en fantastisk utsikt her, og miljøet sammen med de andre selskapene her er virkelig godt. Det er kjekke folk som er interesserte i hva andre driver med. Det er et inviterende og proaktivt miljø med mye interaksjon mellom bedriftene. Det er rett og slett sosialt og hyggelig.

 

 

***