Byfjordparken midt i mangfoldige Stavanger nord

Daglig leder i Byfjordparken, Lars Stangeland brenner for å løfte Stavanger nord opp og fram. En spennende bydel med et mangfoldig innhold skal bli enda bedre – ikke minst med den videre utviklingen av Byfjordparken.

– Hvordan vil du beskrive Stavanger nord som næringsklynge?

– Næringsklynge synes jeg er for snevert. Jeg vil heller si at Stavanger nord inneholder flere næringsklynger, og da får du mangfoldet opp på et helt annet nivå. For hvis det er én klynge, så er det begrenset hva du kan putte inn i den. Tar du i betraktning alt hva Stavanger nord rommer, så er det snakk om flere klynger innenfor samme området. Og det er dette mangfoldet vi skal bygge videre på.

 

– Hvilke andre bydeler eller klynger sammenligner du Stavanger nord med?

– Stavanger øst er absolutt et område som vi sammenligner oss med. Samtidig er det viktig for å vise forskjellene og differensiere oss fra østre bydel. For det er jo mangfold som er så spennende i en bysammenheng. Hinna Park er også et sammenlignbart prosjekt.

– Det er viktig at vi synliggjør forskjellene og hva som ligger i de enkelte bydelene. At de alle får sin tydelige identitet.

 

– Hva tenker du kjennetegner de ulike bydelene?

– Hvis vi tar Stavanger øst, så er det et litt mer kunst-, kultur- og boligutviklingsområde. Tar du Stavanger nord, så er det mer business, finans, olje- og gassindustri og næringsvirksomhet – i sammen med kunst og kultur. Og skole og studier, ikke minst, som det mye av i Stavanger nord.

 

– Du snakker engasjert om Stavanger nord, hvorfor?

– Stavanger nord er et underkommunisert område som vi må få opp og fram. Innholdet i Bjergstedparken er jo fantastisk med videregående skoler med sang, dans og drama. Du har universitetet tilbyr det samme. Konserthuset. Petoro er en her. Smedvig-kvartalet med alle sine bedrifter. Finansparken. Og så har du boliger, barnehager, tannklinikker, DNV GL … 

– Det er mye forskjellig, og nå supplerer vi med å videreutvikle Byfjordparken.

 

– Hvor langt nord strekker Stavanger nord seg?

– Stavanger nord kan jo for så vidt utvikle seg til å bli så stort du ønsker. Dette handler om byutviklingen – om hvordan vi i dag skaper framtidens Stavanger.

 

– Hvilken rolle kommer Byfjordparken til å spille i denne sammenhengen?

– Vi i Byfjordparken ser på oss selv som en av de store aktørene i Stavanger nord. Vi er en seriøs aktør som skal bidra til at Stavanger nord – og Byfjordparken – blir et godt bo- og arbeidsfellesskap i mange år framover.